1) W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności, należy skontaktować się z naszym sklepem w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego TwojePapierosy.pl są fabrycznie nowe i są objęte rękojmia na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Do towarów objętych gwarancją producenta dołączona jest podstemplowana przez Sprzedającego karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu, które stanowią podstawę do reklamacji.

2) W celu złożenia reklamacji należy: - zawiadomić sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie; - dostarczyć reklamowany towar na własny koszt na adres wskazany przez sprzedawcę. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy.

Formularz reklamacyjny dostępy do pobrania:

Formularz reklamacyjny